Slovak Industry Vision Day 2023
Concept Laser GmbH

Concept Laser GmbH

On-site
Germany, Lichtenfels
Mr. Peter Mriso, Commodity Manager

About Us

GE Additive designs, manufactures and distributes a suite of 3D printing machines based on direct metal laser melting technology (Concept Laser), electron beam melting (Arcam EBM) and faster 3D metal printing with binding agents (Binder Jet) technologies. On top of that, GE Additive manufactures and supplies metallic powders, supports its machine customers with consulting services and with a powerful software platform; all to enable its customers to enter and thrive in the world of additive manufacturing. GE Additive navrhuje, vyrábí a distribuuje sadu 3D tiskových strojů založených na technologii přímého laserového tavení kovů (Concept Laser), tavení elektronovým paprskem (Arcam EBM) a rychlejšího 3D tisku kovů s pojivy (Binder Jet). Kromě toho GE Additive vyrábí a dodává kovové prášky, podporuje své zákazníky poradenskými službami a výkonnou softwarovou platformou; To vše proto, aby umožnila svým zákazníkům vstoupit do světa aditivní výroby a prosperovat v něm.

Areas of Activity

  • engineering
Organisation
Concept Laser GmbH

Country
Germany
Lichtenfels

Type
Company

Size
250+

Website
https://www.ge.com/additive/

Additional info about company
link


Participating in
23.11.2023 B2B negotiations

Cooperation Profiles

We are Sourcing Department of General Electric Additive, a world leader in additive design and manufacturing. Implementing a new sourcing strategy, we look for reliable manufacturing companies that can supply mechanical, electrical and electronic subassemblies made to our drawings. We also seek suppliers that offer standard products in the areas of machine cooling, industrial gas flow, pneumatic systems, precision optics, lasers, high-voltage generators, machine control units and industrial PCs. Jsme oddělení Sourcingu společnosti General Electric Additive, světového lídra v oblasti aditivního designu a výroby. Zavádíme novou strategii nákupu a hledáme spolehlivé výrobní společnosti, které mohou dodávat mechanické, elektrické a elektronické podsestavy vyrobené podle našich výkresů. Hledáme také dodavatele, kteří nabízejí standardní produkty v oblastech chlazení strojů, průtoku průmyslových plynů, pneumatických systémů, přesné optiky, laserů, vysokonapěťových generátorů, řídicích jednotek strojů a průmyslových PC.

Requested

available production capacities other supplier

Offered

merchandise other

Participants

Mr. Peter Mriso Commodity Manager