Slovak Industry Vision Day 2023
ATTACK, s.r.o.

ATTACK, s.r.o.

On-site
Slovakia, Vrútky
Mr. Martin Zifcak, Technical manager

About Us

* Najvýznamnejší slovenský výrobca tepelnej techniky * Najširší sortiment výrobkov na vykurovanie s vysokou účinnosťou - kotle na drevo, pelety, plyn a elektrinu * Exportné aktivity spoločnosti dosahujú 81% predaja do viac ako 49 krajín celého sveta a to v Európe, Ázii a Amerike Spoločnosť vyváža svoje výrobky do všetkých krajín EÚ, do USA, Kanady, na Nový Zéland, na Ukrajinu, do ázijských krajín. Spoločnosť disponuje najnovšou a najmodernejšou švajčiarskou technológiou pre výrobu kotlov (zváracie robotizované pracoviská, laserové pracoviská,...) čo v mnohých oblastiach prevyšuje súčasný európsky štandard a podstatne zvyšuje kvalitu a životnosť finálnych výrobkov. Všetky výrobky spoločnosti patria k špičke v oblasti tepelnej techniky.

Areas of Activity

  • engineering
Organisation
ATTACK, s.r.o.

Country
Slovakia
Vrútky

Type
Company

Size
21-100

Website
https://attack.sk/

Additional info about company


Participating in
23.11.2023 B2B negotiations

Cooperation Profiles

„Hlavným cieľom a filozofiou spoločnosti je vyvíjať špičkové výrobky s najvyššou kvalitou, funkčnosťou a dizajnom, ktoré dosahujú najvyššiu účinnosť spaľovania s ohľadom na životné prostredie pri zachovaní priaznivej ceny.“ Ponukáme široký výber produktov, ktoré sa rozlišujú podľa druhu paliva a výkonu.Všetky kotly sú osadené komponentami od svetových výrobcov vyrábané najmodernejšou technológiou, výroba kontrolovaná kamerovým a počítačovým systémom a testované najprogresívnejšími zariadeniami a metódami. V každej skupine je široká možnosť výberu ako v modifikáciách, tak vo výkonoch. Kotly sú určené hlavne pre vykurovanie rodinných domov, bytov ale aj väčších prevádzok.Profil spoločnosti zahrňuje portfólio obsahujúce kotly na biomasu, plyn, elektrinu a príslušenstvo.

Requested

distributor

Offered

merchandise

Participants

Mr. Martin Zifcak Technical manager